Daling ziekteverzuim

Daling van het ziekteverzuim begint met een gezond evenwicht tussen lichaam en geest. Stap voor Stap in Beweging hanteert een mensgerichte en effectieve aanpak om verzuim te voorkomen en te beperken. Door de combinatie van coaching, beweging en voeding wordt de balans hersteld en daalt het ziekteverzuim zienderogen.

De mens centraal

Bij Stap voor Stap in Beweging staat de mens centraal en is de behandelmethode gebaseerd op persoonlijke aandacht en optimale begeleiding. Hierbij wordt altijd uitgegaan van maatwerk. Door een gezonder, veiliger en prettiger werkomgeving te creëren, nemen verzuim en arbeidsongeschiktheid af waardoor ook de verzuimkosten dalen. Daarnaast neemt de motivatie toe en worden betere prestaties geleverd.

Duurzame werkhervatting

Verzuim wordt door allerlei factoren beïnvloed. Het werkklimaat, de afstemming tussen thuis en privé en de wijze waarop er met het ziekteverzuim wordt omgegaan. De aanpak van Stap voor Stap in Beweging richt zich op snelle en duurzame werkhervatting door de chaos weg te nemen en de ‘kortsluiting’ te veranderen in een gewenste balans tussen gevoel en verstand.

Ziekteverzuim laag houden

Een zieke werknemer kost anderhalf tot tweeënhalf keer zoveel dan zijn brutoloonkosten. Daling van het ziekteverzuim resulteert in lagere kosten en hogere opbrengst. Het is zaak het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden. Employee benefits in de vorm van sport, voedingsadvies of conditietraining – kunnen daarbij helpen. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.